WYCIECZKA 3
ROZSZERZONA O ZACHODNIĄ CZĘŚĆ ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO
50 - 60 MINUT

ZAWIERA:
WYCIECZKĘ 1 W OBRĘBIE MURÓW TWIERDZY,
WYCIECZKĘ 2 WIDOKOWĄ – MURY OBRONNEOD WSCHODU

Meleks Zamość

Oferta skierowana do tych z Państwa którzy chcą zwiedzić więcej. Wycieczka melexem po Zamościu tym razem poszerzona jest o zachodnią część Starego Miasta. Tutaj zapoznamy się z kompleksem zamojskiego Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, Prochownią, Lapidarium i widokami na przedpola bastionu III.

8 Stara Brama Lubelska
9 Kojec
12 Arsenał, Prochownia
13 Brama Szczebrzeska
16 Kościół św. Mikołaja
23 Kościół św. Katarzyny
35 Infułatka
38 Apteka Rektorska
53 Ulica Bazyliańska
55 Szpital Kolegiacki
56 Mykwa
59 Budynek Kropla Mleka
61 Muzeum „Fabrica Ecclesiae”
65 Dawne Więzienie