WYCIECZKA 2
WIDOKOWA - MURY OBRONNE OD WSCHODU
35 - 45 MINUT

ZAWIERA:
WYCIECZKĘ 1 W OBRĘBIE MURÓW TWIERDZY

Zamość Meleksami

Częściowo widokowa trasa obejmuje Zespół Staromiejski i widok na mury obronne Twierdzy od strony wschodniej. Dodatkowo w trakcie zwiedzania Zamościa zapoznamy turystów z kolejnymi zabytkami:

19 Stara Brama Lwowska
28 Nowa Brama Lwowska
29 Bastion VII
30 Kurtynę
31 Pomnik Żołnierzy BCh
32 Pomnik Żołnierzy AK
33 Cela W. Łukasińskiego
34 Podwalnia
48 Nadszaniec Bastionu VI
49 Nadszaniec  Bastionu VII
57 Mała Synagoga
58 Kuźnia Kozacka
60 Jatki Żydowskie
62 Dom Rabina
63 Dom Kahalny
64 Dom Czerskiego
69 Koszary Kozackie