WYCIECZKA 4
WSZYSTKIE ZABYTKI
65 - 90 MINUT

ZAWIERA:
WYCIECZKĘ 1 W OBRĘBIE MURÓW TWIERDZY,
WYCIECZKĘ 2 WIDOKOWĄ – MURY OBRONNEOD WSCHODU,
WYCIECZKĘ 3 ROZSZERZONA O ZACHODNIĄ CZĘŚĆ ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO

Zamość w jeden dzień

Wycieczka widokowa, wszystkie zabytki Zamościa to specjalnie dla pasjonatów przygotowana i opracowana czwarta, najdłuższa trasa. Jadąc naszymi białymi lub czerwonymi meleksami zobaczymy wszystkie zabytki Zamościa znajdujące się na terenie zespołu staromiejskiego. Będziemy też podziwiać najpiękniejsze widoki na zrekonstruowane w ostatnich latach fortyfikacje obronne i przedpola Twierdzy. Wycieczka ta obejmuje również wizytę w wyjątkowym miejscu, zamojskiej Rotundzie.

13 Brama Szczebrzeska z Wartownią
14 Rotunda
24 Park Miejski,
36 Bastion I
37 Bastion IV
41 Punkt Widokowy
44 Furta Wodna
67 Bastion II
68 Bastion III