WYCIECZKA 1
W OBRĘBIE MURÓW TWIERDZY
20 - 30 MINUT

Zwiedzanie Zamościa Meleksami

Podczas wycieczki meleksem przez centrum Zamojskiej Starówki usłyszymy krótką historię życia Jana Zamoyskiego, zobaczymy wymienione obiekty zabytkowe i usłyszymy z audioprzewodnika informacje o nich. Kierowcy białych i czerwonych melexów elektrycznych ze swojej strony opowiedzą kilka ciekawostek i miejscowych legend.

1 Rynek Wielki
2 Ratusz
3 Kamienice Ormiańskie
4 Kamienica Morandowska
6 Seminarium Duchowne
7 Akademię Zamojską
8 Stara Brama Lubelska
11 Katedrę
15Klasztor Klarysek
17 Dom Centralny
18 Kościół Franciszkanów
20 Nadszaniec Bastionu VII
21 Synagoga
22 Nowa Brama Lubelska
23 Kościół św. Katarzyny
34 Podwalnia
39 Pomnik Dzieci Zamojszczyzny
40 Generałówka
46 Podkarpie
47 Rynek Wodny
45 Pomnik Jana Zamoyskiego
52 Wikarówka
53 Ulica Bazyliańska
54 Szpital św. Łazarza